XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
Informacje:
Dział Rozwoju
Obszarów Wiejskich
CDR O/Kraków
Elżbieta Kmita-Dziasek
tel. 12 424 05 23
Klaudia Kieljan
tel. 12 424 05 13
E-mail:
drow.krakow@cdr.gov.pl
FARMA KRZYCZKI

 

"Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej"

9 - 11 września 2013 r.

Farma Krzyczki, woj. mazowieckie
 
ORGANIZATORZY:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne
  Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna w Warszawie
  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa,
  • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
  • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne",
  • Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi",
  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna w Warszawie.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi