XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

"Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich"

15-17 września 2015 r.

Korytnica, woj. świętokrzyskie

 


Konferencja podsumowująca projekt FARMLAND
w ramach Programu UE "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci  Transfer Innowacji