Organizatorzy

  • Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
  • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie
  • Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • ¦więtokrzyski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  • ¦więtokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia ¦więtokrzyska”,
  • Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" w Daleszycach7
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa ¦więtokrzyskiego