prezentacje

 

Sesja plenarna

Sesja seminaryjna:

Seminarium:  „Innowacje w kreowaniu i zarządzaniu produktami turystyki wiejskiej”

Seminarium: „Turystyka kulinarna w rozwoju innowacyjnej turystyki wiejskiej”

Seminarium: „Gospodarstwa edukacyjne innowacyjnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

Dyskusja plenarna